Donateur Worden

Om het corps voor de toekomst te behouden en het corps in staat te stellen te kunnen blijven investeren in nieuwe instrumenten, een goeie dirigent, aankoop- en onderhoud van instrumenten, bladmuziek, jeugdopleiding en de Volendammer klederdracht, maar ook om het corps de volgende 100 jaar te laten voortbestaan, kunt u ons ondersteunen door donateur te worden. De kosten blijven jaarlijks stijgen, maar betaalde optredens zijn moeilijk te vinden. We hebben uw steun dan ook hard nodig.

We worden gelukkig van vele kanten geholpen, maar we kunnen altijd weer nieuwe aanwas gebruiken. We hopen dat we een vaste waarde op muziekgebied in het dorp kunnen blijven.

U kunt een bijdrage overmaken op:

NL85INGB0000011488 of

NL06ABNA0980281482

Ten name van Volendams Fanfarekorps Wilhelmina

Vermeld hierbij uw naam en adres, zodat we u kunnen bereiken. Als u € 20 of meer doneert krijgt u van ons 2 kaarten voor het donateursconcert cadeau. Onder de € 20 krijgt u 50% korting op de aankoop van 2 kaarten voor het donateursconcert.

Met ingang van 1 januari 2014 is het mogelijk om lijfrentegiften niet meer via de notaris te laten lopen, maar via een onderhandse overeenkomst met de begiftigde. Het voordeel van een periodieke gift is dat deze zonder drempel (dus volledig) aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting. Wel verbindt u zich als schenker om het overeengekomen bedrag voor een periode van tenminste 5 jaar te schenken. Doordat sinds 1 januari 2014 geen notariskosten meer verschuldigd zijn, wordt dit interessant voor kleine bedragen.

Het fanfarecorps is geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van de fiscale wet. We staan dan ook niet bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Uw periodieke gift is volledig aftrekbaar op grond van het feit dat we een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid met tenminste 25 leden en we geen Vennootschapsbelasting betalen. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting dient u bij het invullen van de gift dan ook “nee” aan te geven bij de vraag of het een gift is aan een ANBI. Daarna krijgt u vanzelf de vragen of het een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid met tenminste 25 leden en of die vennootschapsbelasting betaalt.

Nadere informatie is te verkrijgen bij onze penningmeester. Zij is te bereiken via de “contact”-pagina op onze site.