Klaas Kirrie overleden 1 september 2017

Het jaar 2017 was het jaar waarin zowel een oud-dirigent als een tweetal oud-leden zijn overleden. Ook oud-corpslid Klaas Zwarthoed (Kirrie) is – ruim een week na zijn zoon – overleden.

Klaas is zo’n 60 jaar lid geweest van het fanfarecorps. In het verleden speelde hij trompet, zoals op onderstaande foto te zien is. Klaas zit links onderaan. Later is hij overgestapt naar de bugel (het instrument naast hem op onderstaande foto, hier bespeeld door Ab Tol). Hij speelde op de bugel de tweede partij en was een rots in de branding voor nieuwe leden (vaak jonge kinderen) die in het corps kwamen. Hij bracht ze de kneepjes van het vak bij en hielp ze met het zoeken door de partijen heen. In het begin weet je vaak niet waar de rest ongeveer zit en Klaas gaf dat dan altijd aan. Hij droeg het corps een warm hart toe en was ook altijd op alle repetities en optredens aanwezig.

Klaas zit links onderaan

Klaas was één van de vrolijke noten in het corps. Op de meest onverwachte momenten kon hij een scherpe humoristische opmerking maken. Omdat niemand die opmerking verwachtte, was dat altijd goed voor een komische onderbreking van de repetitie. Ook in wat meer gespannen situaties wist hij de situatie met een komische opmerking wel weer recht te breien. Zo maakte een lid een keer een vervelende opmerking over de dirigent tegen z’n buurman, alleen was het net hard genoeg dat de dirigent het kon horen. Die ging vervolgens verhaal halen bij de bugelsectie, waarna Klaas direct opmerkte: “Ze schelden mekaar uit voor “klootzak”…….., en ze hebben gelijk.”. Iedereen in een deuk en probleem opgelost.

Klaas is in 2000 of 2001 gestopt met spelen, maar de leden die hem nog hebben meegemaakt bewaren warme herinneringen aan hem.

We hopen dat er boven ook een fanfarecorps is. Dan kan Klaas het spelen weer oppakken, samen met zijn zwager De Kippedokter, wellicht onder leiding van oud-dirigent Tinco Nijdam.