Gerrit Molenaar 7 oktober 2020

Afgelopen week bereikt ons het trieste nieuws dat oud-corpslid Gerrit Molenaar (van Lijst) is overleden. Bij ons was nauwelijks bekend dat hij Molenaar als achternaam had, want hij staat bij ons bekend als Gerrit van Lijst.

Gerrit is bij de opstart van het corps na de Tweede Wereldoorlog lid geworden. Hij is ruim 50 jaar lid geweest.

Gerrit op een foto uit 1989, middelste rij links boven de dame

We herinneren Gerrit als een heel betrokken lid van de vereniging. Hij was een man van weinig woorden en trad nooit prominent op de voorgrond. Veel anekdotes zijn dan ook niet over hem bekend.

Wat we wel weten is dat hij een trouw lid was en met veel plezier en op hoog niveau speelde. Samen met Hein Tol en Dirk Besseling heeft hij vele jaren de bariton/tuba/euphoniumsectie gevormd. En die mannen wisten waar ze mee bezig waren. Dat stond als een dijk.

Midden jaren ’90 is Gerrit met de vut gegaan na een mooie carrière bij Nieuw Leven. Dat was net in de tijd dat er brand was gesticht bij het Cultureel Centrum aan de Populierenlaan, waardoor het gebouw zwaar beschadigd raakte. Gerrit heeft zich toen opgeworpen om geheel belangeloos als projectleider op te treden. Met behulp van wat vrijwilligers heeft hij de uitbouw van het Cultureel Centrum op zich genomen en het verbouwd tot wat het nu is. Hierbij is aan de zijde van de AMVO een paar meter aangebouwd, waardoor de ruimte binnen groter werd. Sinds die tijd hebben we weer een prachtig verenigingsgebouw waar we nog vele jaren gebruik van hopen mogen te maken (als de corona bedwongen is). We zijn Gerrit eeuwig dankbaar voor deze prestatie van formaat. Bij de heropening van het gebouw in 1996 hebben we een corpsfeest georganiseerd waarbij hij het lintje voor 50 jaar lidmaatschap heeft ontvangen.

Gerrit is 22 jaar geleden gestopt met spelen toen onze dirigent van destijds Tinco Nijdam vertrok. Toen vond hij het mooi geweest. Wat ons betreft toen veel te vroeg, maar het was een weloverwogen beslissing van hem. De leden die hem nog hebben meegemaakt bewaren warme herinneringen aan hem.

We wensen zijn kinderen en familieleden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Fanfarecorps Wilhelmina