Bestuurswijziging Fanfarecorps Wilhelmina

Tijdens de ledenvergadering van 28 augustus 2014 heeft Jan van den Hogen besloten zijn voorzitterschap en bestuurslidmaatschap te beëindigen. Jan is bijna 10 jaar voorzitter geweest en heeft besloten het wat rustiger aan te gaan doen. Uiteraard zijn we Jan heel dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Peter Bien heeft zich aangemeld als bestuurslid, waardoor het bestuur een verdere verjonging heeft ondergaan. Wil Sier heeft aangegeven nog een jaartje door te willen en dan ook haar functie beschikbaar te stellen voor een jongere generatie. Genoeg werk aan de winkel en we gaan er dan ook vol tegenaan om een gezond en kwalitatief goed corps naar het 100-jarig bestaan in 2019 te leiden.

Na de uittreding van Jan van den Hogen is de bestuurssamenstelling als volgt:

Martin Tol: voorzitter Hilda Veerman-Kwakman: jeugdzaken Wil Sier: secretaris Peter Bien: penningmeester Bart Mooijer: jeugdzaken