Fanfarecorps Wilhelmina bestaat in 2019 100 jaar!

****UPDATE***

Er zijn wat problemen opgekomen met betrekking tot ons rekeningnummer. We hebben 2 rekeningnummers, namelijk:

NL06ABNA0980281482

NL85INGB0000011488

Beide nummers kunnen gebruikt worden om uw donatie naar over te maken.

Bij sommige banken geeft dit problemen met de naam/nummer herkenning. De tenaamstelling van de rekeningnummers is namelijk “Volendams Fanfarekorps Wilhelmina” met een “k” en niet met een “c”.

We hopen dat dit de ontstane problemen zal verhelpen. Veel dank voor uw bijdragen.

Tot slot: ons jubileumconcert is op zondag 20 januari 2019 om 16.00 uur in de PX. Tot dan!!

Volgend jaar, op 17 juli 2019, bestaat Fanfarecorps Wilhelmina officieel 100 jaar. En dat gaan we vieren.

Ter gelegenheid hiervan is een boek samengesteld over onze 100-jarige geschiedenis. Door wijlen Kees van Gerrit was dit al een keer gedaan over de periode van oprichting tot en met het jaar 1988. Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan heeft Albert Bien de periode 1989 tot en met heden op zich genomen, zodat we nu een boek hebben over de gehele geschiedenis van het fanfarecorps vanaf de oprichting tot heden. Het boek is inmiddels verkrijgbaar. Een ware collectors-item voor alle Volendammers, want heel veel dorpsgenoten hebben in die afgelopen 100 jaar voorouders of familie gehad die lid zijn geweest van het fanfarecorps. Naast diverse verhalen uit de rijke geschiedenis van het corps, staat het boek ook vol met foto’s uit de voorbije 100 jaar.

Het jubileumboek “Wet un Droktemakers! 100 jaar geschiedenis van Volendams Fanfarecorps “Wilhelmina”” is dus vanaf heden te koop. Het boek kost slechts € 15. Geen geld voor zo’n pracht boek. Het is verkrijgbaar bij de volgende verkoopadressen:

  • Jan Cas Sombroek, Havenstraat 3 Volendam
  • Primera, Burgemeester van Baarstraat 30 Volendam
  • Experience Volendam, Haven 154 Volendam

Of via de contactgegevens van onze site.

Let op!

Het blijkt dat in de donateursbrieven en op de kaarten niet vermeld staat wanneer het concert is. Dat is op zondag 20 januari 2019 om 16.00 uur in de PX.

In de brief staat tevens de oude notatie van het bankrekeningnummer. Het goeie bankrekeningnummer is NL06ABNA0980281482 ten name van Volendams Fanfarecorps Wilhelmina.