Licht aan het eind van de tunnel

Vanaf half december 2020 hebben we de boel weer moeten stilleggen en hebben we niet meer kunnen spelen tot op heden. Gelukkig beginnen de vaccinaties hun werk te doen en wordt de situatie nu beter. Zo goed zelfs dat we voorzichtig weer zijn begonnen met repeteren. In 2 ensembles van 14 a 15 personen per groep en met alle benodigde coronamaatregelen die daarbij horen, zijn we afgelopen donderdag weer voorzichtig begonnen. Eerst maar eens kijken hoe de vlag ervoor hangt en hoeveel tijd we nodig hebben om de groep weer op een acceptabel niveau te krijgen. Dit blijven we doen tot aan de zomervakantie. Daarna gaan we kijken hoe de situatie dan is en wat er verder mogelijk is het komende verenigingsjaar. Wat ook weer mogelijk is, is om een serenade te geven bij bruidsparen voor de deur op 1,5 meter van elkaar. Dus…………..

(Ouders) 50- of 60 jaar getrouwd?

Wij komen optreden om de feeststemming te verhogen! Laat het ons even weten. Een veel gehoorde opmerking is dan: “dat willen ze niet”. Natuurlijk niet, ze willen geen toeters en bellen en in de publiciteit, maar als we eenmaal zijn geweest, vinden ze het prachtig en toch wel heel bijzonder. En dat geldt zeker ook voor de genodigden.

Dus is er een 50- of 60-jarig trouwjubileum, laat het ons weten en het corps komt spelen. Gratis! Zo zijn we dan ook wel weer. We zijn te bereiken via onze site www.fanfarewilhelminavolendam.nl of via één van de leden. In verband met de coronamaatregelen spelen we tijdelijk alleen bij het bruidspaar voor de deur in de open lucht (en bij voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te kunnen houden).

Bedankt!

Ondanks dat we door corona het afgelopen jaar niet veel van ons hebben kunnen laten horen, zijn jullie ons gelukkig niet vergeten en hebben we afgelopen 2 maanden een mooie bijdrage van jullie allen mogen ontvangen. We kunnen dit jaar dan ook weer aan onze financiële verplichtingen voldoen. Want hoewel we vrijwel geen activiteiten verrichten hebben we wel te maken met doorlopende kosten. En daar staan nu ook geen betaalde optredens tegenover.

Namens de hele vereniging dan ook heel hartelijk dank voor jullie bijdragen! Daar zijn we ontzettend blij mee.

Bijdragen

Wilt u een bijdrage aan ons doen? Dat kan. Ons rekeningnummer is NL85INGB0000011488, ten name van Volendams Fanfarekorps Wilhelmina. Elk bedrag is welkom en wordt door ons zeer gewaardeerd. Bedragen van € 20 of meer levert 2 kaarten op voor ons eerstvolgende donateursconcert. Noteert u in dat geval duidelijk uw adresgegevens, zodat we die bij u kunnen bezorgen als het concert zich aandient.

Overlijden Pius Nivo

Afgelopen week bereikte ons het trieste nieuws dat Pius Nivo onverwacht is overleden als gevolg van een noodlottig ongeval. Pius was bij ons een bekende verschijning. Als er een corpsoptreden plaatsvond, was hij er steevast bij om foto’s te maken en deze in de NIVO te voorzien van een mooi verslag. We hadden een mooie samenwerking, want zelf maken we ook stukjes en verslagen voor in de NIVO en zo wisselden we elkaar af.

We zullen Pius dan ook heel erg gaan missen. Hij was vaste gast bij onze optredens en maakte altijd even een praatje met een aantal leden, waarbij er altijd wel een mooie gevatte en humorvolle uitspraak langskwam. Het is nog niet te bevatten dat we dat niet meer gaan meemaken.

We behouden de mooie herinneringen aan deze markante persoonlijkheid en wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte met dit grote verlies.

Pius zoals we hem kennen en zullen herinneren.

Pius bedankt voor alles!

Fanfarecorps Wilhelmina Volendam