2021

Het jaar 2021 is begonnen.

Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als enerzijds het jaar van corona, maar anderzijds ook
één van de meest inactieve jaren van onze vereniging. Alleen in de Tweede Wereldoorlog heeft het
corps helemaal stil gelegen. Nu hadden we toch nog zo’n 20 repetities (waarvan 11 in januari,
februari en begin maart) en 6 serenades (waarvan 2 in februari en begin maart). Daarnaast zijn we in
september nog langs de bejaarden- en verzorgingstehuizen geweest. We hebben dus nog wel iets
kunnen doen. Dit in tegenstelling tot de koren die helemaal niets hebben kunnen doen.

We moesten wel wat aanpassen, want met 35 leden op 2 meter in het Cultureel Centrum ging niet
passen. We hebben het na de zomervakantie geprobeerd in de Triade in Edam, maar omdat een
aantal leden het nog niet aandurfde en er daarnaast nog wel eens een lid verhinderd was, zaten we
steeds met tekort stemmen. Dat speelt niet prettig. En we moesten elke week met 3 auto’s de
slagwerkspullen heen en weer rijden. Vanaf eind november (na weer een periode stilliggen vanaf half
oktober) zijn we weer in het Cultureel Centrum gaan zitten, maar dan in 2 ploegen van 15 leden per
ploeg. Eén voor de pauze en één erna. We spelen ensemblestukken met minder stemmen zodat we
toch een volledige bezetting hebben met minder leden. Helaas gooide de lockdown van half
december weer roet in het eten. Nu ligt het weer stil tot in ieder geval 18 januari.

Nu het vaccin er is hopen we na 18 januari weer te kunnen starten en dan zonder lockdowns door te
kunnen gaan. En hopelijk verbetert de situatie zodanig dat we ook weer eens een optreden ergens
kunnen verzorgen, al is het dan maar met een ensemble van 15 leden. Vooralsnog ziet het er niet
naar uit dat we voor de zomervakantie nog wat kunnen ondernemen in dat opzicht. Misschien hier
en daar een serenade in de buitenlucht. We gaan het zien.

We wensen jullie een veel beter en leuker 2021 en we hopen jullie snel weer te mogen ontmoeten.